Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Author Archive

Meer woningen mogelijk op Hembrugterrein

Op het Hembrugterrein in Zaandam kunnen meer woningen komen dan aanvankelijk was voorzien. De gemeenteraad van Zaanstad heeft ermee ingestemd om twee derde van het totale ontwikkelprogramma in te zetten voor woningen. Eerder ging het om een derde deel. In plaats van vijfhonderd woningen kunnen nu, mede afhankelijk van het type woningen, mogelijk duizend woningen op het Hembrugterrein worden gerealiseerd.

De gemeenteraad was door het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in te stemmen met een wijziging van de zogenoemde ‘functiemix’. Onderdeel van de ontwikkelstrategie voor het gebied is het realiseren van een gemend stedelijk gebied met ruimte voor bedrijven en woningbouw. Vanwege de sterk groeiende vraag naar woningen in de regio Amsterdam had de eigenaar van het terrein, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Zaanstad gevraagd het aandeel voor woningbouw te verruimen.

Ook in Zaanstad zelf zal het aantal inwoners de komende jaren sterk groeien. Naar verwachting groeit de Zaanse bevolking de komende 25 jaar met zo’n twintig procent.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is in nauwe samenwerking met de gemeente een ‘quick scan’ uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van meer woningen op het terrein. De uitkomsten hiervan, gecombineerd met de inzichten in de ontwikkeling van geluidshinder en milieucontouren, geven aan dat meer woningen op het terrein mogelijk zijn.

De eerder overeengekomen uitgifte op het terrein van 180.000 vierkante meter voor bedrijfsruimte en woningbouw tezamen blijft gehandhaafd. Daarvan is nu dus maximaal 120.000 vierkante meter beschikbaar voor woningbouw.

Openbare ruimte rond Zaandijkerkerk opnieuw ingericht

Terwijl binnen in de Zaandijkerkerk hard wordt gewerkt aan de realisatie van woningen, is buiten de kerk de openbare ruimte onder handen genomen. Het gebied heeft een voetgangersvriendelijke inrichting gekregen en dezelfde hoogwaardige afwerking als de Lagedijk. Dat betekent: fraaie gebakken stenen, sierlijke lantaarnpalen en sfeervolle beukenhaagjes.

Met de oplevering van de openbare ruimte is een volgende stap gezet in de herontwikkeling van de monumentale kerk en de omgeving. Eerder openden al de brouwerij en het proeflokaal hun deuren op de voormalige plek van de bedrijfspanden van Pielkenrood. Op de locatie waar voorheen de bloedbank stond, komen woningen voor de vrije sector. Ook naast de brouwerij komen vrijesectorwoningen. Parkeren kan aan de rand van het gebied op een voormalige groenstrook van het naburige metaalbedrijf Ardagh.

In de kerk zelf komen tien appartementen, waar mensen met een vorm van autisme beschermd kunnen wonen via de organisatie De Heeren van Zorg. De twee- en driekamerappartementen worden als ‘autonome’ elementen in de kerk geplaatst. Vanuit elke positie blijft de hoofdvorm van de kerk zichtbaar. Daarnaast komt er een gemeenschappelijke ruimte. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in het voorjaar van 2017 hun intrek in de kerk nemen.

De integrale herontwikkeling van het gebied rond de kerk aan de Lagedijk is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Inschrijving voor nieuwbouwwoningen De Witte Olifant gestart

De verkoop van de woningen in De Witte Olifant is van start gegaan. Wie op zoek is naar een nieuwbouwwoning op een karakteristieke plek aan de Zaan kan zich inschrijven tot donderdag 8 december om 15.00 uur. Op de locatie van de voormalige verfgroothandel van Mooij aan de Oostzijde in Zaandam komen negen kadewoningen en acht appartementen, waarvan twee penthouses.

De inschrijving ging op 1 december van start. Inschrijven is vrijblijvend en gebeurt op kantoor van Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs aan de Westzijde 340 in Zaandam.

Locatie
De locatie van het voormalige bedrijfspand van Mooij is al langer in beeld voor woningbouw. Aanvankelijk was het de bedoeling het bedrijfspand te behouden en hierin woningen te realiseren. De bestaande constructie bleek echter kwalitatief niet voldoende, waardoor sloop en nieuwbouw de enige mogelijkheid was.

Uitstraling bedrijfspand keert terug
Hoewel de verffabriek geen monumentale status heeft, is het pand wel beeldbepalend. De uitstraling van de nieuwbouw refereert hier daarom sterk aan. Hierin heeft het supervisieoverleg van het programma ZaanIJ een bijdrage gehad. ‘Net als het bedrijfspand volgt de nieuwbouw de waterlijn’, zegt projectcoördinator André Giezen van Frisoplan uit Sneek. De kenmerkende driedeling in de gevel, die ontstaat door twee ‘torentjes’, keert in het ontwerp terug.

Type woningen
De kadewoningen die worden gerealiseerd zijn zeer ruime eengezinswoningen met vier woonlagen en een parkeerplaats op eigen terrein. Elke kadewoning heeft een vlonderterras aan de Zaan en een dakterras. De appartementen variëren in oppervlakte tussen 65 en 113 vierkante meter. De twee-, drie- en vierkamerappartementen kenmerken zich door veel lichtinval en een weids uitzicht op de Zaan. Elk appartement is anders, met een eigen identiteit en uitstraling.

Projectwebsite
Meer informatie kunt u vinden op de projectwebsite www.dewitteolifantzaandam.nl.

Wonen in Zaanstad of Amsterdam

Zaanstad en Amsterdam hebben als woonstad veel te bieden. Op de websites van Zaanstad (kies trefwoord wonen op de homepage) en Amsterdam vindt u alles over het wonen in deze unieke steden.

BUTTON Wonen in Zaanstad BUTTON Wonen in Amsterdam