Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Meer woningen mogelijk op Hembrugterrein

Op het Hembrugterrein in Zaandam kunnen meer woningen komen dan aanvankelijk was voorzien. De gemeenteraad van Zaanstad heeft ermee ingestemd om twee derde van het totale ontwikkelprogramma in te zetten voor woningen. Eerder ging het om een derde deel. In plaats van vijfhonderd woningen kunnen nu, mede afhankelijk van het type woningen, mogelijk duizend woningen op het Hembrugterrein worden gerealiseerd.

De gemeenteraad was door het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in te stemmen met een wijziging van de zogenoemde ‘functiemix’. Onderdeel van de ontwikkelstrategie voor het gebied is het realiseren van een gemend stedelijk gebied met ruimte voor bedrijven en woningbouw. Vanwege de sterk groeiende vraag naar woningen in de regio Amsterdam had de eigenaar van het terrein, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Zaanstad gevraagd het aandeel voor woningbouw te verruimen.

Ook in Zaanstad zelf zal het aantal inwoners de komende jaren sterk groeien. Naar verwachting groeit de Zaanse bevolking de komende 25 jaar met zo’n twintig procent.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is in nauwe samenwerking met de gemeente een ‘quick scan’ uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van meer woningen op het terrein. De uitkomsten hiervan, gecombineerd met de inzichten in de ontwikkeling van geluidshinder en milieucontouren, geven aan dat meer woningen op het terrein mogelijk zijn.

De eerder overeengekomen uitgifte op het terrein van 180.000 vierkante meter voor bedrijfsruimte en woningbouw tezamen blijft gehandhaafd. Daarvan is nu dus maximaal 120.000 vierkante meter beschikbaar voor woningbouw.