Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Infrastructuur

De geleidelijke transformatie van het ZaanIJ gebied leidt op den duur tot een toename van regionale verplaatsingen en een afname van lange afstandsverplaatsingen. Kleinere afstanden scoren qua doorstroming relatief slecht voor het autoverkeer. Dit biedt kansen voor regionaal openbaar vervoer en de fiets.

De afgelopen jaren zijn een aantal grootschalige ingrepen in de infrastructuur van ZaanIJ opgeleverd zoals de Westrandweg en de 2e Coentunnel die de ontsluiting van het gebied sterk hebben verbeterd.
Er zijn concrete plannen voor aanleg van een ZaanIJtangent (R-net bus).
De zuidelijke wandel- en fietsroute en de snelfietsroute zijn van belang voor de ZaanIJ-ontwikkeling. Ze slechten de barrière tussen Zaanstad en Amsterdam Noord en werken als ‘versneller’, omdat de samenhang van het ZaanIJ gebied langs het water ervaarbaar wordt gemaakt.

Ook het inzetten en koppelen van de binnenkort gereed te komen Noord- Zuidlijn en het inzetten van de veerponten spelen een rol in de ZaanIJ ontwikkeling.