Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Snelfietspad

Door de aanleg van een vrijliggend fietspad, dat aansluit op het bestaande fietsnetwerk in de gemeente Zaanstad en Amsterdam-Noord, is er eind 2016 een snelfietsroute vanaf station Zaandam naar de NDSM-pont in Amsterdam Noord.

Samen met het Rijk, Stadsregio Amsterdam, gemeente Zaanstad en de Fietsersbond, werkt Amsterdam aan een zo kort en direct mogelijke fietsroute, een zogenaamde snelfietsverbinding, tussen Zaandam en Amsterdam. Eind 2015 is gestart met de uitvoering en medio 2016 wordt begonnen met het laatste deel van de fietsroute, langs de Noorder-IJplas in Amsterdam-Noord. Als alles volgens planning verloopt is de verbinding eind 2016 klaar.

Het traject van de snelfietsroute
De hele snelfietsverbinding tussen het centrum van Amsterdam en Zaandam is ongeveer tien kilometer lang. De route loopt van Station Zaandam, langs de noordzijde van de Noorder-IJplas door het voormalig sportpark Melkweg, via de Cornelis Douwesweg, naar de aanlanding van de NDSM-pont, waar fietsers de pont naar Amsterdam Centraal Station kunnen nemen.

Een groot deel van de snelfietsroute is al in gebruik als fietspad. Het gedeelte vanaf de Noorder-IJplas tot de Cornelis Douwesweg is de ‘ontbrekende schakel’ die nog aangelegd moet worden. Hier komt een vrijliggend tweerichtingen fietspad van vier meter breed, grotendeels uitgevoerd in asfalt. Bij het viaduct over de de Meteorenweg komt een fietsbrug over de vijver en in sportpark Melkweg ligt het fietspad naast het bestaande voetpad. Het fietspad langs de Cornelis Douwesweg wordt verbreed.
Vanaf de snelfietsroute wordt ter hoogte van de busbaan Coentunnelcircuit een fietspad aangelegd dat aansluit op de Oostzanerdijk. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van de Noorder-IJplas voor bewoners vanaf de Oostzanerdijk mogelijk.

Globale planning werkzaamheden
Medio juni 2016: aanbrengen zand en voorbereidende grondwerkzaamheden voor fietsroute.
Najaar 2016: plaatsen brug over Meteorenvijver en aanleggen en asfalteren fietsroute.
Eind 2016: fietsroute in gebruik.
Eind 2016/begin 2017: planten nieuwe bomen

Download de brochure!

Brochure snelfietspad