Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Toekomstplan gebied Noorder IJplas

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van het IJ en het Noordzeekanaal. Hierbij is het van belang om te weten wat bewoners vinden van het gebied, hoe zij het gebied nu gebruiken en hoe zij de toekomst voor zich zien. Daarom hebben de gemeenten een enquête uit gezet onder bewoners van Amsterdam-Noord en Zaanstad Zuid.

Het toekomstplan richt zich specifiek op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en de Noorder IJplas. In dit plan voor de lange termijn (2040) wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes en Achtersluispolder bedrijfsfuncties, woonfuncties en voorzieningen te mengen.

Belangrijke vragen
Twee belangrijke vragen zijn: hoe kan de verbinding tussen de woonwijken Tuindorp Oostzaan en Molenwijk (Amsterdam), Poelenburg en Zaanstad Zuid (Zaanstad) en de bedrijventerreinen worden verbeterd? En hoe kunnen de oevers van het IJ toegankelijker worden gemaakt?

Resultaten van de enquête
In de komende periode worden de resultaten van het onderzoek verwerkt en gecombineerd met de uitkomsten van een aantal werksessies met experts. De verwachting is dat er begin 2017 een concept-strategie ligt die aan alle belanghebbenden wordt gepresenteerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Eefje van de Kuilen van Bureau BUITEN.

HISWA te water

Buurtbouwmarkt Buiksloterham

Overhoeks

Overhoeks is een nieuw stuk Amsterdam aan de zonnige zijde van het IJ. Vernoemd naar de markante toren, destijds van Shell, nu omgedoopt naar ADAM. Met als boegbeeld het markante gebouw van EYE. Overhoeks wordt een combinatie van wonen, werken en vrije tijd. Er leven nu al ruim 350 Amsterdammers in het residentieel kwartier. Het Oeverpark ligt langs de oever van het IJ. En voor ondernemers is er plaats in het inspirerende erfgoed uit de rijke historie van dit deel van Amsterdam Noord.

Fase 1 is inmiddels afgerond. In deze tweede fase zal de Gemeente Amsterdam zich bezig houden met de gebiedsontwikkeling in Overhoeks. In deze fase richt de gemeente zich op de strip; de A’DAM toren en op het daarnaast gelegen Grootlab, maar ook worden er plannen gemaakt voor de groene scheg. Kijk op de website van Overhoeks voor een actueel stand van zaken.

Buiksloterham

Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJoever en transformeert naar een duurzaam gebied waar wonen en werken vanzelfsprekend naast elkaar plaatsvinden.

De eerste nieuwe bedrijven kwamen af op de ruigheid van het gebied en op het gevoel van ruimte en vrijheid. Buiksloterham is een bijzonder en waterrijk gebied in Amsterdam-Noord met veel potentie en heeft een mooie centrale ligging in de stad aan de zonnige kant van het IJ. Er zijn ongeveer 1.500 woningen in ontwikkeling en in de komende tien jaar worden er meer dan 3.000 woningen gebouwd. En dat terwijl Buiksloterham pas in 2014 zijn eerste officiële bewoners kreeg.

Transformatie
De gemeente Amsterdam heeft voor Buiksloterham niet gekozen voor een uitgewerkt stedenbouwkundig plan, maar voor een geleidelijke transformatie. De van oorsprong industriële bedrijvigheid heeft plaats gemaakt voor kleinschalige bedrijven waaronder de creatieve industrie. Zo hebben zich de afgelopen jaren veel ontwerpers, architecten en andere creatieve pioniers in Buiksloterham gevestigd. Buiksloterham trekt ondernemers en bewoners aan die zich graag vestigen in een gebied dat nog niet helemaal af is en waar mogelijkheden zijn voor eigen initiatief.

Ondernemers
Ondernemers bouwen voort op oude constructies. Zij renoveren oude gebouwen tot bedrijfsverzamelgebouwen, zoals de Groene Draeck aan het IJ. Ook zijn er toekomstbestendige nieuwe gebouwen ontwikkeld, waaronder Boomerang Casa, Asterpark en Kaap Noord.

Zelfbouw
Op verschillende kavels zijn zelfbouwers en bouwgroepen aan het bouwen. De eerste zelfbouwers wonen al in hun zelfgebouwde huizen. Zelfbouw is een uitgegroeid tot een volwassen onderdeel van de Amsterdamse woningmarkt. Op de zelfbouwkavels krijgen mensen de kans om alleen, of met een groep hun eigen huis te bouwen. Omdat men de kans krijgt zelf de eigen wensen vorm te geven, ontstaan door zelfbouw verrassende wijken.

De komende jaren zal er op de kavels in Buiksloterham volop gebouwd worden. Naar verwachting wordt dit over zo’n tien jaar afgerond.

Kijk voor meer informatie op https://www.amsterdam.nl/projecten/buiksloterham/

Over het IJ Festival

Snelfietspad

Door de aanleg van een vrijliggend fietspad, dat aansluit op het bestaande fietsnetwerk in de gemeente Zaanstad en Amsterdam-Noord, is er eind 2016 een snelfietsroute vanaf station Zaandam naar de NDSM-pont in Amsterdam Noord.

Samen met het Rijk, Stadsregio Amsterdam, gemeente Zaanstad en de Fietsersbond, werkt Amsterdam aan een zo kort en direct mogelijke fietsroute, een zogenaamde snelfietsverbinding, tussen Zaandam en Amsterdam. Eind 2015 is gestart met de uitvoering en medio 2016 wordt begonnen met het laatste deel van de fietsroute, langs de Noorder-IJplas in Amsterdam-Noord. Als alles volgens planning verloopt is de verbinding eind 2016 klaar.

Het traject van de snelfietsroute
De hele snelfietsverbinding tussen het centrum van Amsterdam en Zaandam is ongeveer tien kilometer lang. De route loopt van Station Zaandam, langs de noordzijde van de Noorder-IJplas door het voormalig sportpark Melkweg, via de Cornelis Douwesweg, naar de aanlanding van de NDSM-pont, waar fietsers de pont naar Amsterdam Centraal Station kunnen nemen.

Een groot deel van de snelfietsroute is al in gebruik als fietspad. Het gedeelte vanaf de Noorder-IJplas tot de Cornelis Douwesweg is de ‘ontbrekende schakel’ die nog aangelegd moet worden. Hier komt een vrijliggend tweerichtingen fietspad van vier meter breed, grotendeels uitgevoerd in asfalt. Bij het viaduct over de de Meteorenweg komt een fietsbrug over de vijver en in sportpark Melkweg ligt het fietspad naast het bestaande voetpad. Het fietspad langs de Cornelis Douwesweg wordt verbreed.
Vanaf de snelfietsroute wordt ter hoogte van de busbaan Coentunnelcircuit een fietspad aangelegd dat aansluit op de Oostzanerdijk. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van de Noorder-IJplas voor bewoners vanaf de Oostzanerdijk mogelijk.

Globale planning werkzaamheden
Medio juni 2016: aanbrengen zand en voorbereidende grondwerkzaamheden voor fietsroute.
Najaar 2016: plaatsen brug over Meteorenvijver en aanleggen en asfalteren fietsroute.
Eind 2016: fietsroute in gebruik.
Eind 2016/begin 2017: planten nieuwe bomen

Wonen in Zaanstad of Amsterdam

Zaanstad en Amsterdam hebben als woonstad veel te bieden. Op de websites van Zaanstad (kies trefwoord wonen op de homepage) en Amsterdam vindt u alles over het wonen in deze unieke steden.

BUTTON Wonen in Zaanstad BUTTON Wonen in Amsterdam