Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Posts Tagged ‘zaandam’

Toekomstplan gebied Noorder IJplas

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van het IJ en het Noordzeekanaal. Hierbij is het van belang om te weten wat bewoners vinden van het gebied, hoe zij het gebied nu gebruiken en hoe zij de toekomst voor zich zien. Daarom hebben de gemeenten een enquête uit gezet onder bewoners van Amsterdam-Noord en Zaanstad Zuid.

Het toekomstplan richt zich specifiek op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en de Noorder IJplas. In dit plan voor de lange termijn (2040) wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes en Achtersluispolder bedrijfsfuncties, woonfuncties en voorzieningen te mengen.

Belangrijke vragen
Twee belangrijke vragen zijn: hoe kan de verbinding tussen de woonwijken Tuindorp Oostzaan en Molenwijk (Amsterdam), Poelenburg en Zaanstad Zuid (Zaanstad) en de bedrijventerreinen worden verbeterd? En hoe kunnen de oevers van het IJ toegankelijker worden gemaakt?

Resultaten van de enquête
In de komende periode worden de resultaten van het onderzoek verwerkt en gecombineerd met de uitkomsten van een aantal werksessies met experts. De verwachting is dat er begin 2017 een concept-strategie ligt die aan alle belanghebbenden wordt gepresenteerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Eefje van de Kuilen van Bureau BUITEN.

Voortgang ontwerp sluiskolk Wilhelminasluis

De vernieuwing van de Wilhelminasluis gaat verder zodra het ontwerp van de zogenoemde sluiskolk definitief is. De sluiskolk is de ruimte tussen de sluisdeuren waar schepen wachten om te kunnen doorvaren. Vanwege de complexiteit van de kadeconstructie die grenst aan het Zaangemaal is meer tijd nodig voor dit ontwerp. Duidelijk is dat de sluis de komende maanden nog niet zal worden gestremd voor verdere werkzaamheden.

De provincie Noord-Holland laat de sluis uit 1904, en de naastgelegen Wilhelmina- en Beatrixbrug vernieuwen. De afmetingen en vorm worden aangepast aan de eisen van de moderne beroepsvaart. Om het werk te kunnen afronden, zullen de sluis en de bruggen enige tijd worden afgesloten. Onduidelijk is nog wanneer dat zal gebeuren.

Voordelen van vernieuwing
De nieuwe sluis  heeft na de vernieuwing een rechte vorm voor de scheepvaart, in plaats van de smalle toegang en de brede kolk die er nu zijn. De sluis wordt ook langer, breder en dieper. Zo kunnen grotere binnenvaartschepen makkelijker passeren. Dit biedt ook voordelen voor het wegverkeer, omdat de wachttijd korter wordt.

Stremming
De werkzaamheden zijn in 2014 begonnen. Sindsdien zijn onder meer nieuwe sluisdeuren geplaatst. Sinds april van dit jaar is het werkterrein gedeeltelijk opgeruimd in afwachting van het definitieve ontwerp van de sluiskolk. Zodra het ontwerp klaar is, kunnen de werkzaamheden starten voor de stremming van de sluis. De gemeente Zaanstad heeft daarbij een voorkeur voor een stremming in de zomermaanden.

Wonen in Zaanstad of Amsterdam

Zaanstad en Amsterdam hebben als woonstad veel te bieden. Op de websites van Zaanstad (kies trefwoord wonen op de homepage) en Amsterdam vindt u alles over het wonen in deze unieke steden.

BUTTON Wonen in Zaanstad BUTTON Wonen in Amsterdam