Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Toekomstplan gebied Noorder IJplas

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van het IJ en het Noordzeekanaal. Hierbij is het van belang om te weten wat bewoners vinden van het gebied, hoe zij het gebied nu gebruiken en hoe zij de toekomst voor zich zien. Daarom hebben de gemeenten een enquête uit gezet onder bewoners van Amsterdam-Noord en Zaanstad Zuid.

Het toekomstplan richt zich specifiek op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en de Noorder IJplas. In dit plan voor de lange termijn (2040) wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes en Achtersluispolder bedrijfsfuncties, woonfuncties en voorzieningen te mengen.

Belangrijke vragen
Twee belangrijke vragen zijn: hoe kan de verbinding tussen de woonwijken Tuindorp Oostzaan en Molenwijk (Amsterdam), Poelenburg en Zaanstad Zuid (Zaanstad) en de bedrijventerreinen worden verbeterd? En hoe kunnen de oevers van het IJ toegankelijker worden gemaakt?

Resultaten van de enquête
In de komende periode worden de resultaten van het onderzoek verwerkt en gecombineerd met de uitkomsten van een aantal werksessies met experts. De verwachting is dat er begin 2017 een concept-strategie ligt die aan alle belanghebbenden wordt gepresenteerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Eefje van de Kuilen van Bureau BUITEN.