Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Voortgang ontwerp sluiskolk Wilhelminasluis

De vernieuwing van de Wilhelminasluis gaat verder zodra het ontwerp van de zogenoemde sluiskolk definitief is. De sluiskolk is de ruimte tussen de sluisdeuren waar schepen wachten om te kunnen doorvaren. Vanwege de complexiteit van de kadeconstructie die grenst aan het Zaangemaal is meer tijd nodig voor dit ontwerp. Duidelijk is dat de sluis de komende maanden nog niet zal worden gestremd voor verdere werkzaamheden.

De provincie Noord-Holland laat de sluis uit 1904, en de naastgelegen Wilhelmina- en Beatrixbrug vernieuwen. De afmetingen en vorm worden aangepast aan de eisen van de moderne beroepsvaart. Om het werk te kunnen afronden, zullen de sluis en de bruggen enige tijd worden afgesloten. Onduidelijk is nog wanneer dat zal gebeuren.

Voordelen van vernieuwing
De nieuwe sluisĀ  heeft na de vernieuwing een rechte vorm voor de scheepvaart, in plaats van de smalle toegang en de brede kolk die er nu zijn. De sluis wordt ook langer, breder en dieper. Zo kunnen grotere binnenvaartschepen makkelijker passeren. Dit biedt ook voordelen voor het wegverkeer, omdat de wachttijd korter wordt.

Stremming
De werkzaamheden zijn in 2014 begonnen. Sindsdien zijn onder meer nieuwe sluisdeuren geplaatst. Sinds april van dit jaar is het werkterrein gedeeltelijk opgeruimd in afwachting van het definitieve ontwerp van de sluiskolk. Zodra het ontwerp klaar is, kunnen de werkzaamheden starten voor de stremming van de sluis. De gemeente Zaanstad heeft daarbij een voorkeur voor een stremming in de zomermaanden.