Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Voorkeur voor structurele sanering terrein Kan Palen

Het terrein van Kan Palen aan de Oostzijde in Zaandam moet structureel en duurzaam worden gesaneerd voordat de plannen voor woningbouw worden gerealiseerd. Deze voorkeur hebben zowel de gemeente Zaanstad als de eigenaar van het terrein. De eigenaar heeft de wens om op het terrein aan de Zaan meer dan honderd woningen te bouwen.

Het terrein van 1,2 hectare is door industriële activiteiten in het verleden verontreinigd geraakt en ligt al jaren braak. De plannen voor woningbouw passen in het programma ZaanIJ, dat ernaar streeft leegstaande panden en braakliggende terreinen langs de Zaan nieuw leven in te blazen.

Twee varianten onderzocht
Om woningbouw mogelijk te maken, heeft de gemeente samen met de eigenaar onderzoek gedaan naar twee varianten van sanering: een functionele en een structurele sanering. Bij een functionele sanering worden maatregelen genomen om risico’s voor toekomstige bewoning weg te nemen. Bij de structurele variant wordt de bron van de verontreiniging afgegraven en afgevoerd. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht van deze wijze van saneren.

Mogelijkheden en problemen
Kan Palen is een goed voorbeeld van de mogelijkheden en problemen die woningbouw op binnenstedelijke plekken in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het om karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonomgevingen kunnen opleveren. Aan de andere kant hebben deze locaties een lange geschiedenis en moet de bodem bijna altijd eerst worden gesaneerd.

Verontreiniging nu beheerst
De verontreiniging van het terrein van Kan Palen wordt sinds de jaren negentig beheerst: verontreinigd grondwater wordt opgepompt en gereinigd. Hiermee wordt verdere verspreiding van verontreinigd grondwater voorkomen, maar de verontreiniging zelf blijft bestaan. Het duurzaam saneren van de bodem op het terrein geeft een positieve impuls aan de herontwikkeling.

Bouwplannen
De plannen voor woningbouw op het terrein gaan uit van vier woongebouwen met parkeervoorzieningen eronder. Aan de Zaan komt een losstaand woonhuis om het Zaanse beeld van woningen naast monumentale bedrijfsgebouwen compleet te maken. Het gehele plan biedt plaats aan 120 tot 160 woningen. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van woningen voor starters en lagere inkomens en daarnaast aan enkele tientallen duurdere woningen.

Groenstrook
Tussen de woongebouwen en de naburige portiekflats komt een openbare groenstrook. Voor de bewoners van de naastgelegen flatgebouwen betekent dit dat zij na de herontwikkeling eindelijk af zijn van een verpauperd en onveilig industrieterrein achter hun woning.