Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Herontwikkeling gebied Zaandijkerkerk steeds zichtbaarder

De herontwikkeling van de Zaandijkerkerk en omgeving springt steeds meer in het oog. Onlangs openden al de brouwerij en het proeflokaal hun deuren op de voormalige locatie van de oude bedrijfspanden van Pielkenrood. En nu de steigers rond de kerktoren zijn verwijderd, wordt de imposante toren niet langer aan het zicht onttrokken. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht.

Voor de herinrichting van de openbare ruimte is inmiddels een partij geselecteerd: aannemingsbedrijf Markus BV uit Amsterdam. Het gebied rond de kerk wordt voetgangersvriendelijk en krijgt een hoogwaardige afwerking. Zo worden op straat gebakken stenen gelegd. Het naburige metaalbedrijf Ardagh stelt voor een integrale parkeeroplossing een groenstrook in bruikleen ter beschikking van het plangebied.

Het gebied rond de monumentale kerk aan de Lagedijk in Zaandijk wordt integraal herontwikkeld. In de kerk zelf komen tien sociale huurwoningen. Op de plek van de voormalige bloedbank komen woningen voor de vrije sector. Ook naast de brouwerij komen enkele vrijesectorwoningen. Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Met de brouwerij en het proeflokaal is het eerste deel van het project geopend. Het eigen bier uit de brouwerij is naar verwachting eind juni beschikbaar.