Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Wilhelminasluis

De Wilhelminasluis (1903) in de binnenstad van Zaandam wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd. De huidige Wilhelminasluis is verouderd qua afmetingen en in een slechte bouwkundige- en technische staat. De provincie Noord-Holland vervangt de komsluis door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. De huidige sluis heeft een maximale doorvaartbreedte van 12 meter en een lengte van 120 meter. Voor de binnenvaartschepen van de toekomst is dit niet voldoende. Daarnaast moet de sluis dieper worden, zodat ook zwaarder beladen schepen kunnen passeren. De provincie voert de regie over het project. Aannemer Heijmans is verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van het project.

In april 2014 is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Oorspronkelijk had de sluis in mei 2015 gereed moeten zijn. De vertraging wordt onder meer veroorzaakt doordat het ontwerp van de sluiskolk opnieuw moet worden gemaakt. De nieuwe planning is afhankelijk van het definitieve ontwerp en is nog niet beschikbaar.

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma Vaart in de Zaan! De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Om de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren voor de grotere binnenvaartschepen en de groei in transport zo goed mogelijk te faciliteren, is het programma Vaart in de Zaan opgestart. Een groot aantal maatregelen is al uitgevoerd. Zo zijn de Bernhardbrug en de Julianabrug vervangen, is de Zaan al een keer uitgebaggerd, zijn de bedieningstijden van bruggen verruimd en is een systeem van centrale afstandsbediening geïnstalleerd. Op dit moment wordt naast het vernieuwen van de Wilhelminasluis en de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug gewerkt aan het vernieuwen van de Zaanbrug.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van de Provincie Noord Holland.