Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Zaanbrug

De Zaanbrug die Wormerveer en Wormer verbindt, wordt vervangen. Dit project valt onder het provinciale programma ‘Vaart in de Zaan! en heeft als doel de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren. Een beter bevaarbare Zaan biedt kansen voor het bevorderen van het vervoer over het water ten opzichte van het vervoer over land, waardoor de leefbaarheid in de stad verbetert. De nieuwe Wilhelminasluis valt ook onder dit programma.

Bijzondere brug
Het schetsontwerp is in september 2015 vastgesteld. Bij deze nadere uitwerking is gebleken dat de nieuwe Zaanbrug niet alleen bijzonder is qua ontwerp, maar ook qua techniek. De techniek is een samenstel van oplossingen die bij verschillende brugtypen wordt toegepast. Er zijn elementen van zowel een ophaalbrug als van een basculebrug toegepast.

Veiligheid
Naar aanleiding van het ongeluk met dodelijke afloop op de Den Uylbrug in 2015 wordt door Zaanstad extra aandacht gevraagd voor de veiligheid voor weggebruikers/landverkeer op bruggen. Hiervoor zal een document worden opgesteld ‘Veilig Stoppen Landverkeer’ dat als input zal dienen voor het definitief ontwerp.

Uitvoeringsplan
De planning is dat de bouw van de Zaanbrug gaat starten einde zomer 2017. Het uitvoeringsplan beschrijft de maatregelen die gerealiseerd gaan worden om de bereikbaarheid tijdens de bouw van de nieuwe Zaanbrug te waarborgen. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Aanpassingen infrastructuur, inclusief de tijdelijke brugverbinding langzaam verkeer
B. Alternatieve routes openbaar vervoer
C. Mobiliteitsmanagement (o.a. stimuleren van fietsgebruik, het optimaliseren van verkeerslichteninstallaties, bebording)
D. Monitoren van doorstroming