Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Buiksloterham

Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJoever en transformeert naar een duurzaam gebied waar wonen en werken vanzelfsprekend naast elkaar plaatsvinden.

De eerste nieuwe bedrijven kwamen af op de ruigheid van het gebied en op het gevoel van ruimte en vrijheid. Buiksloterham is een bijzonder en waterrijk gebied in Amsterdam-Noord met veel potentie en heeft een mooie centrale ligging in de stad aan de zonnige kant van het IJ. Er zijn ongeveer 1.500 woningen in ontwikkeling en in de komende tien jaar worden er meer dan 3.000 woningen gebouwd. En dat terwijl Buiksloterham pas in 2014 zijn eerste officiële bewoners kreeg.

Transformatie
De gemeente Amsterdam heeft voor Buiksloterham niet gekozen voor een uitgewerkt stedenbouwkundig plan, maar voor een geleidelijke transformatie. De van oorsprong industriële bedrijvigheid heeft plaats gemaakt voor kleinschalige bedrijven waaronder de creatieve industrie. Zo hebben zich de afgelopen jaren veel ontwerpers, architecten en andere creatieve pioniers in Buiksloterham gevestigd. Buiksloterham trekt ondernemers en bewoners aan die zich graag vestigen in een gebied dat nog niet helemaal af is en waar mogelijkheden zijn voor eigen initiatief.

Ondernemers
Ondernemers bouwen voort op oude constructies. Zij renoveren oude gebouwen tot bedrijfsverzamelgebouwen, zoals de Groene Draeck aan het IJ. Ook zijn er toekomstbestendige nieuwe gebouwen ontwikkeld, waaronder Boomerang Casa, Asterpark en Kaap Noord.

Zelfbouw
Op verschillende kavels zijn zelfbouwers en bouwgroepen aan het bouwen. De eerste zelfbouwers wonen al in hun zelfgebouwde huizen. Zelfbouw is een uitgegroeid tot een volwassen onderdeel van de Amsterdamse woningmarkt. Op de zelfbouwkavels krijgen mensen de kans om alleen, of met een groep hun eigen huis te bouwen. Omdat men de kans krijgt zelf de eigen wensen vorm te geven, ontstaan door zelfbouw verrassende wijken.

De komende jaren zal er op de kavels in Buiksloterham volop gebouwd worden. Naar verwachting wordt dit over zo’n tien jaar afgerond.

Kijk voor meer informatie op https://www.amsterdam.nl/projecten/buiksloterham/