Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Mogelijkheden voor ontwikkeling Meneba verkend

Ontwerpers, wethouders en ambtenaren hebben zich gebogen over het ‘vraagstuk’ Meneba. Deze enorme fabriekslocatie aan de Zaan, voor een deel nog in gebruik, is een kansrijke locatie om te ontwikkelen. Maar hoe dan?

Onder de noemer ‘Expeditie Mooi Noord-Holland’ pakt de Cultuurcompagnie Noord-Holland samen met de gemeente Zaanstad dergelijke ruimtelijke vraagstukken aan met een diverse groep specialisten en betrokkenen. Na eerdere succesvolle expedities (onder meer De Vrede in 2015) was het tijd voor een nieuwe expeditie: ‘Transformatie Noordzaan’.

Braakliggende terreinen
In het gebied van de Noordzaan en de directe omgeving liggen al lange tijd terreinen braak en zijn grote fabriekspanden minder of helemaal niet meer in gebruik. In de ontwikkelingsvisie Noordzaan is een perspectief geschetst voor de toekomst van verschillende locaties, onder meer Brokking, Bloemendaaleiland en Meneba. Voor Brokking is afgelopen juli een stedenbouwkundig model vastgesteld door de Zaanse gemeenteraad. Nu dienen zich ook kansen aan om na te denken over andere locaties, waaronder Meneba.

Meneba scharnierpunt
Indien Meneba transformeert, is dit gezien de omvang van de locatie een scharnierpunt in het veranderingsproces van de Noordzaan en Wormerveer. Landschappelijke diversiteit en historisch erfgoed die de identiteit van een gebied bepalen, dienen volgens de Cultuurcompagnie Noord-Holland een prominente plek te hebben in ruimtelijke transformaties.

Verkenningen
Samen met marktpartijen, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bewoners, bestuurders, raadsleden, ambtenaren en creatieve denkers zijn expeditieleiders op pad gegaan om de opgaven te verkennen en verschillende mogelijkheden uit te werken in labs. Het doel hiervan is dat alle deelnemers meedenken, participeren en inspiratie geven, zodat nieuwe ideeën en denkrichtingen ontstaan.

Expeditie en vervolg
De focus van de expeditie was drieledig:

1. De herbestemming van Meneba zelf;
2. Het tegengaan van de leegte: ontwerpmogelijkheden van lege gebieden tussen de Zaanbocht en Westknollendam;
3. De relatie tussen het bedrijventerrein Noorderveld en ‘Graanstad’ Meneba.

Na deze expeditie vindt een evaluatie plaats en worden de resultaten van deze expeditie in het ontwikkelproces van Meneba en de omgeving in vervolgstappen uitgezet.

Fotoverslag
Van de expeditie is een fotoverslag gemaakt. Met dank aan Kenneth Stamp (www.flickr.com/photos/kennethstamp) voor de foto’s.