Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Binnenkort te koop: Hembrugterrein Zaandam

Het Hembrugterrein in Zaandam wordt binnenkort in de etalage gezet. De huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), heeft besloten de verdere ontwikkeling van het terrein over te dragen aan de markt.

Het voormalige Defensieterrein wordt sinds 2012 door het RVB herontwikkeld, in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland. Het is een van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa, waar veel ruimte is voor nieuwe initiatieven.

Geïnvesteerd in kwaliteit
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het terrein. Het is deels voor het publiek toegankelijk en veilig gemaakt, gebouwen zijn wind- en waterdicht gemaakt, er is stroom, water, en riolering aangelegd en er is deels glasvezel gerealiseerd. Veel huurders hebben inmiddels hun intrek genomen in de monumentale gebouwen.

Belangstelling van investeerders
De stappen die op het Hembrugterrein worden gezet, zijn ‘niet onopgemerkt gebleven’, schrijft het RVB in een brief aan het gemeentebestuur van Zaanstad. Steeds meer belangstellenden willen dan ook investeren in de ontwikkeling van het terrein. ‘Ook de positieve ontwikkeling van Zaanstad als woonplek en vestigingsplek voor bedrijven heeft hieraan bijgedragen’, schrijft het RVB in de brief. Eerder dan verwacht is de tijd daarom rijp voor verkoop aan een marktpartij.

In geheel op de markt
Het RVB zal het Hembrugterrein in één keer in zijn geheel op de markt brengen. Een aantal huidige huurders heeft recht op eerste koop. De toekomstige eigenaar kan het terrein verder ontwikkelen tot een bruisend woon-werkgebied, met in totaal ruimte voor 180.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo). ‘Belangrijk is dat de nieuwe eigenaar regie kan blijven houden over de totale ontwikkeling van het terrein, zodat het eigenzinnige karakter van het terrein kan worden gehandhaafd’, benadrukt het RVB in de verkoopbrochure.

Verrassende hotspot
In de brochure wordt het Hembrugterrein een ‘ongepolijst’ terrein langs de Zaan en het drukbevaren Noordzeekanaal genoemd. Met op het terrein een ensemble van meer dan honderd voormalige industriegebouwen in diverse soorten en maten. Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staan er gebouwen leeg. Tientallen panden hebben een status als Rijks- of gemeentelijk monument. Vele zijn al opgeknapt en in gebruik, andere worden gebruiksklaar gemaakt. Tussen de gebouwen zijn paden en zeeën aan groene ruimte, waar veel mogelijk is. ‘Het terrein is uitgegroeid tot creatieve broedplaats, een verrassende hotspot van urbane cultuur gemengd met erfgoed.’

Verkoopproces
Naar verwachting start de verkoop eind 2016. Het RVB zal bij de verkoop van het terrein zorgvuldig te werk gaan. Zo worden de afspraken die het RVB , de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland in het Afsprakenkader HEMbrug hebben gemaakt goed afgehecht en waar nodig doorgelegd aan een koper. Tijdens het verkoopproces wordt actief doorgegaan met verhuur en het opknappen van het terrein. Meer informatie over de verkoopprocedures is te vinden op de website www.biedboek.nl.