Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Zaandijkerkerk

Dit karakteristieke deel van de Zaanstreek recht tegenover de Zaanse Schans, tussen de Lagedijk en de Domineestuin, biedt bij uitstek kansen voor het verleiden van toeristische bezoekers hier langer te verblijven. Er is al een voetveer tussen Lagedijk en de Zaanse Schans, waardoor er een aantrekkelijke wandeling ontstaat.

Voor het gebied rond de monumentale kerk aan de Lagedijk in Zaandijk bestonden al langer grootse plannen. Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland van € 949.881,- is de herbestemming nu goed op stoom en kon de cultuurhistorisch beeldbepalende Zaandijkerkerk gered worden. In de kerk wordt sociale woningbouw gerealiseerd (11 woningen). Op de locatie van de nabijgelegen voormalige bloedbank komen woningen voor de vrije sector. Op de plaats van de oude bedrijfspanden van Pielkenrood is een bierbrouwerij en proeflokaal voor bezoekers geopend. Daarnaast komen enkele vrijesectorwoningen. De plannen zijn het initiatief van drie ontwikkelaars – Stadsherstel nv, Lacandon bv en Hooyschuur Architecten – die het gebied hebben omarmd. De gemeente Zaanstad is betrokken doordat zij de kwaliteit van de openbare ruimte gaat verbeteren zodat het een aangename verblijfsplaats wordt. Eerder stelde de gemeente Zaanstad al € 62.000,- beschikbaar voor de restauratie van het casco van de Zaandijkerkerk zelf.

Kijk voor meer informatie op www.brouwerijhoop.nl of de facebookpagina van het Zaandijkerkerkgebied