Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Nuon Terrein

Het voormalige Nuon-terrein aan de Westzijde in Zaandam is een locatie met veel potentie, die al geruime tijd wacht op een nieuwe bestemming. In het najaar van 2015 heeft Verwelius Bouwen uit Huizen het terrein gekocht, en dit voorjaar is een veelbelovend plan gemaakt voor ongeveer 120 woningen.

Het Nuonterrein aan de Westzijde ligt aan de Zaan, grenzend aan de Prins Bernhardbrug dichtbij het stadshart. Met een fraai uitzicht over de rivier op de monumentale voormalige gortfabriek van Zwaardemaker (waar sinds 2008 wordt gewoond) en het Zaanse huisje dat de Franse impressionist Monet in de negentiende eeuw schilderde.

Het concept van Verwelius schetst ongeveer 120 woningen in 2 blokken. In gebouw A, het dichtst bij de brug gelegen, zijn 65 appartementen voorzien in diverse grootte en op het dak twee ruim bemeten ‘penthouses’. Het daarnaast gelegen, lagere blok B biedt ruimte aan 16 appartementen en 7 grondge­bonden ‘herenhuizen’. Een mix van woningtypes voor verschillende doelgroepen. In het concept blijft de voormalige directeurswoning behouden. Het plan hanteert de spelregels van het Ruimteplan ZaanIJ, zoals het gebruik van de contrastregel (afwisseling tussen grote en kleine gebouwen) en het weer zichtbaar en toegankelijk maken van de Zaan. Zo wordt op de locatie langs een gedeelte van de oever van de Zaan een openbare route gecreëerd. Tussen de woongebouwen komt een groenstrook, die ook openbaar toegankelijk is. Onder de beide woongebouwen komen parkeergarages met voldoende plaatsen voor de bewoners volgens de gemeentelijke normen. Langs de Westzijde is een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers.

Op het Nuonterrein was tot 1952 de lokale gasfabriek gevestigd. De daardoor veroor­zaakte verontreiniging is begin deze eeuw gesaneerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Hierdoor zijn op het deel ten zuiden van het gasverdeelstation grondgebonden woningen mogelijk. Het noordelijk deel, tussen het gasverdeelstation en de Prins Bernhardbrug, is gesaneerd tot het toegestane niveau voor bedrijfsfuncties. Op dit deel kunnen alleen appartementen worden gebouwd. Een eerder plan voor dit gebied is in 2008, met de economische crisis, gesneuveld.

Titel

Tekst