Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Kan Palen

Kan Palen werd opgericht in 1860 als handel in rondhout. Het bedrijf aan de Oostzijde in Zaandam maakte heipalen en hout voor de mijnen. Er ontstond een typisch Zaans florerend houtbedrijf, maar het terrein bleek halverwege de jaren ’80 sterk vervuild en ligt al jaren braak. Maar nu kan de locatie een positieve ontwikkeling gaan doormaken. De huidige eigenaar van het terrein heeft de intentie om de herontwikkeling van het gebied met kracht ter hand te nemen.

De eigenaar heeft de ambitie om op het terrein van 1,2 hectare meer dan honderd woningen te bouwen, op een wijze die een positief effect heeft op de leefbaarheid van de naburige Hofwijk (Kogerveld-Zuid). Bovendien is de eigenaar gestart met het vinden van investeerders en/of beleggers die risicodragend willen participeren in de exploitatie van de herontwikkeling.

Het plan gaat uit van vier woongebouwen, met daaronder gebouwde parkeervoorzieningen. Aan de Zaan komt daarnaast nog een los staand woonhuis (om het typisch Zaanse beeld van woningen naast monumentale bedrijfsgebouwen compleet te maken). Het gehele plan biedt plaats aan 120 tot 160 woningen. Daarbij wordt in de eerste plaats gemikt op de bouw van woningen voor starters en lagere inkomens, met daarnaast enkele tientallen woningen voor midden- en hogere inkomens. Tussen de woongebouwen en de naburige portiekflats komt een groenstrook (zo nodig verhoogd ten opzichte van de omgeving, door een nieuwe toplaag aan te brengen op de verontreinigde grond), die openbaar toegankelijk is. Voor de bewoners van de naastgelegen flatgebouwen (Hofwijk) betekent dit concreet dat zij als de herontwikkeling is uitgevoerd eindelijk af zijn van een verpauperd én onveilig industrieterrein achter hun woning. Daarvoor in de plaats krijgen ze een speel- en groenvoorziening in de directe nabijheid, een parkje waar zij zelf ook gebruik van kunnen maken.

Kan Palen is een goed voorbeeld van de mogelijkheden en de problemen die woningbouw op binnenstedelijke locaties in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het steeds om karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonmilieus kunnen opleveren. Het vullen van lege plekken kan daarbij ook het omliggende gebied aantrekkelijker en meer leefbaar maken. Aan de andere kant hebben deze locaties een lange geschiedenis, zijn ze op allerlei wijzen gebruikt, en moeten ze bijna altijd eerst worden gesaneerd voordat ze een nieuwe functie kunnen krijgen.

De verontreiniging van het terrein van Kan Palen wordt sinds begin jaren ’90 beheerst. Verontreinigd grondwater wordt opgepompt en gereinigd. Het doel van deze maatregelen is vooral om verdere verspreiding van verontreinigd grondwater te voorkomen, de verontreiniging zelf wordt op deze wijze niet verwijderd. Voor het ontwikkelen van het terrein wordt op dit moment onderzocht of structurele sanering financieel haalbaar is.