Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Hemmes

De Hemmes is een grotendeels braakliggend schiereiland van 5,5 ha in de Zaan, ten zuiden van de Julianabrug en ten noorden van de A8, in de wijk het Kalf. Op een unieke locatie, tegenover de Zaanse Schans, werken eigenaren en gemeente samen om een bijzonder woonproject te realiseren.

Op het schiereiland is de grond deels in eigendom van twee bedrijven, Kraanverhuur Schol en Scheepswerf Kramer. In 2012 heeft de gemeente de resterende 2,6 ha. van het schiereiland aangekocht om de Hemmes te kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon- en werklocatie. Samen de Hemmes Groep, een collectief van betrokken buurtbewoners, en de firma’s Schol en Kramer zijn de uitgangspunten opgesteld voor de ontwikkeling van de Hemmes. De rode draad is authentiek Zaans, kleinschalig, en gebruik makend van de oorspronkelijke landschappelijke vormen.

Het schiereiland De Hemmes biedt ruimte voor unieke groene en landschappelijke woon- en werkmilieus op en rond het water van de Wijde Zaan. Een rustige plek, in de directe nabijheid van de stad. In een omgeving van bijzondere landschappelijke maar ook historische kwaliteit. Het te ontwikkelen programma is daarom een mix van wonen, werken en watergebonden recreatie in een relatief lage dichtheid.

Woningbouw
Het plan voor de woningen, die verkocht worden op de Hemmes, is naar verwachting klaar in 2017. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een deel van het terrein uit te geven als zelfbouwkavels. Toekomstige bewoners kunnen dan hun eigen huis bouwen op de Hemmes. De gemeente streeft ernaar om eind 2017 / begin 2018 te starten met het uitgeven van kavels.
Naast het wonen op het land, kijkt de gemeente samen met een externe partij, of het mogelijk is om waterwoningen te realiseren bij de Hemmes.

Hemmes Groep

De Hemmes Groep wil het schiereiland een historisch geïnspireerde invulling geven. Van de vele molens die er ooit stonden willen ze er een aantal terugbouwen, maar dan met moderne windturbines erin en ook ruimte voor mooie bedrijfjes. De toekomstige woningen op de Hemmes kunnen bijvoorbeeld voorzien worden van energie, die opgewekt wordt door de molens. De voorbereiding voor de (her)bouw van de eerste molen, de Zaadzaaijer, is in volle gang.

Bekijk de Stop Motion film die Hemmes Groep heeft gemaakt over de ontwikkeling van de Hemmes